Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни мрежи по стандарт GSM и UMTS за нуждите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура"

07 Ноември 2014

Предмет на настоящата поръчка е предоставянето на електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни мрежи по стандарт GSM и UMTS с национално покритие от лицензиран оператор за нуждите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура".