Модернизация на навигационното оборудване

31 Октомври 2016

Прочети повече

ПРЕДПРОЕКТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРИСТАНИЩА (PORT COMMUNITY SYSTEM - PCS)

03 Октомври 2016

Прочети повече

Модернизация на навигационното оборудване

24 Август 2016

Прочети повече

Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР във връзка с изпълнение на обектa „Ремонт на сграда Приморски 5"

01 Август 2016

Прочети повече