Възстановяване на складови настилки в тила на 13-то к.м. и ремонт заскалявка зад надстройката на 11 к.м. – Пристанище Бургас

03 Май 2017

Прочети повече

Обследване на енергийната ефективност и сертифициране на сгради, намиращи се на територията на пристанищата за обществен транспорт с национално значение

15 Декември 2016

Прочети повече

Строителен надзор на обект: „Проектиране и изпълнение на сграда за конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море, с прилежащи офис площи, попадащ в обхвата на ПУП-ПРЗ от 1 к.м. до 4 к.м. – Пристанище Бургас”

23 Ноември 2016

Прочети повече

Подмяна на кабелно трасе на кабел „Ферибот" до подстанция „Рибари” и изграждане на нова канална мрежа

21 Ноември 2016

Прочети повече

Застраховане на имущество на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ по пет обособени позиции

14 Ноември 2016

Прочети повече