Изграждане на бетонни площадки пред „Склад № 2 – двуетажен“ и южен кей на II-ри участък на Пристанищен терминал Русе - Запад

28 Октомври 2019

Прочети повече

Строителен надзор за обект „Основен ремонт на фундаментите, колоните и ригелите на Естакада № 1 на пристанищен терминал Бургас - Запад"

16 Октомври 2019

Прочети повече

Основен ремонт на фундаментите, колоните и ригелите на Естакада №1 на пристанищен терминал Бургас-Запад

16 Октомври 2019

Прочети повече

Закупуване на високопроходими автомобили и лекотоварен автомобил за нуждите на ДП „Пристанищна инфраструктура“ по две обособени позиции

30 Август 2019

Прочети повече

Софтуер БУЛРИС Фаза 1 (ERI, NTS, NRDMS, VTT)” по две обособени позиции

29 Август 2019

Прочети повече