Работен проект „Ремонт на фундаментите, колоните и ригелите на Естакада №1 на Пристанищен терминал Бургас – Запад

18 Февруари 2019

Прочети повече

Изработване на работен проект за „Свободна зона за публични дейности в тила на 7-9 к.м.”, съгласно задание за проектиране на Генерален план на Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас

18 Февруари 2019

Прочети повече

Мониторинг за състоянието на пристанищните съоръжения в пристанищата за обществен транспорт с национално значение и доклад от резултатите

15 Февруари 2019

Прочети повече

Доставка на тилова механизация на пристанищен терминал Русе – Запад

14 Февруари 2019

Прочети повече

„Застраховане на имущество на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ по пет обособени позиции”: Позиция 1 – Застраховка „Пожар и природни бедствия“ и „Щети на имущество“ Позиция 2 – Застраховка „Обща гражданска отговорност“ Позиция 3 - Застраховка „Автокаско“ на МПС, „Гражданска отговорност“ на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на МПС и „Злополука на местата в МПС“ Позиция 4 – Застраховка „Плавателни съдове“ и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове“, „Port Risk; Риск от замърсяване на околната среда; Риск от щети; Риск от потъване“ Позиция 5 – Групова застраховка „Злополука“ за персонала на предприятието“

17 Декември 2018

Прочети повече