Мониторинг за състоянието на пристанищните съоръжения в пристанищата за обществен транспорт с национално значение и доклад от резултатите

15 Февруари 2019

Статус: Изпълнена

Вид: Услуга

Основната цел на обществената поръчка е провеждане на мониторинг за състоянието на пристанищните съоръжения в пристанищата за обществен транспорт с национално значение и доклад за резултатите, с цел събиране на данни за оценка на състоянието на тези обекти. Мониторингът или прецизните геодезически измервания са превантивна мярка срещу сериозни разрушения на кейовите стени в резултат на опостушителното действие на водата, както и на експлоатационните им натоварвания.