Възстановяване на складови настилки в тила на 13-то к.м. и ремонт заскалявка зад надстройката на 11 к.м. – Пристанище Бургас

03 Май 2017

Статус: Изпълнена

Вид: Строителство

Предвидените работи за обекта включват: възстановяване на стоманобетонови и паважни настилки, рехабилитация на северен отводнителен канал и ремонт на заустването на канала. Изпълняваната настилката е оразмерена за тежко натоварване. Квадратура на изпълняваната нова настилка е 2 700 кв.м, която включва полета 1, 2, 3, 7, 10, 14, 15, 16 и 17, дадени като приложение към техническата спецификация.