РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ КОЛОВОЗИ И ПРЕЛЕЗИ МЕЖДИНЕН ПОРТАЛ И ТИЛА НА 11 И 12 К.М., ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ИЗТОК, 17-2 КЕЙОВО МЯСТО, ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЗАПАД

05 Март 2019

Статус: Изпълнена

Вид: Строителство

Предметът на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за рехабилитация на железопъти коловози и прелези междинен портал и тила на 11 и 12 к.м., пристанище Варна-изток, 17-2 кейово място, пристанище Варна-запад.