Осигуряване на консултантски услуги на Стратегически съветник

28 Май 2018

Статус: Възложена

Вид: Услуга

Настоящата обществена поръчка е за предоставяне на консултантска услуга от изпълнител, наричан „Стратегически съветник“, целяща да осигури на ръководството на ДП „Пристанищна инфраструктура“ актуализация на Плановете за приемане и обработване на отпадъци (ППОО) в пристанищата за обществен транспорт с национално значение, насочена към разширяване обхвата на наличните ППОО с оценка на необходимостта от и последващо внедряване на съоръжения за превенция и реагиране при експлоатационни или аварийни замърсявания (СПРЕАЗ) в закрити води и бреговата зона в района на пристанището и приемането на отпадъците. Поръчката включва също оценка на необходимостта от последващо внедряване развитието на интегрирана информационна платформа (ИИП), която да обединява и представя в подходящ вид резултатите, информационните потоци и данните от внедрените информационни системи ,свързани с изпълнението на функциите на ДППИ.

Електронната поща за кореспонденция с възложителя по настоящата обществена поръчка е: office@bgports.bg